Wdrożenie metody identyfikacji i analizy ilościowej składu chemicznego minerałów pierwiastków ziem rzadkich (REE) oraz kalibracji mikrosondy elektronowej CAMECA SX 100 w oparciu o wzorce geologiczne - dla celów realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej i statutowych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego