Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego, Etap I – otwór badawczy Bibiela PIG-1

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Ryszard Habryn

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej