Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej