Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla potrzeb opracowania oceny perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowania materiałów przetargowych dla organu koncesyjnego na podstawie art.162.1 par. 6 pgg

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Anna Feldman-Olszewska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej