Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Tomasz Nałęcz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej