Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce w skali 1:200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
kartografia

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Stanisław Mikulski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej