Rozpoznanie możliwości rozszerzenia potencjalnej bazy zasobowej kruszywa piaszczysto-żwirowego w polskich obszarach morskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej