Uwarunkowania geologiczno-górniczo-środowiskowe możliwości podziemnej eksploatacji wybranych kopalin skalnych w Sudetach i w Górach Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Andrzej Stachowiak

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej