Ocena bazy surowcowej kopalin zwięzłych i optymalizacji ich wydobycia pod kątem modernizacji sieci kolejowej w Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej