Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Martyna Czapigo-Czapla

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej