Weryfikacja i korekta danych geologiczno-złożowych zagospodarowanych złóż węgla kamiennego w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maciej Młynarczyk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej