Analiza potencjału informacji o surowcach mineralnych

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Unia Europejska