Budowa geologiczna i charakterystyka węgla brunatnego złoża„ Złoczew” w świetle alternatywnych możliwości jego wykorzystania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Paweł Urbański

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego