Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
inne

Słowa kluczowe:gaz z łupków, surowce mineralne, edukacja geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Magdalena Sidorczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej