Działalność Informacyjna Państwowej Slużby Geologicznej w zakresie udostępniania danych nt. występowania i dostępności surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
inne

Słowa kluczowe:edukacja geologiczna, geoinformacja, surowce mineralne, upowszechnianie, popularyzacja

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Magdalena Sidorczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej