Wykonanie badań dla oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego na 7 poligonach badawczych, gdzie prowadzono prace poszukiwawcze za gazem z formacji łupkowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:gaz łupkowy

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Monika Konieczyńska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej