Perspektywy gazo- i roponośne głębokich struktur karpackich wraz z otworem pilotażowym

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:gaz, ropa, Karpaty, otwór pilotażowy

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Leszek Jankowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej