Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:bezzbiornikowe magazynowanie i składowanie

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej