Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS (etap III)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:CCS, CO2

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej