Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:koncesje, mapy, bezpieczeństwo surowcowe, surowce mineralne, górnictwo, wydobycie

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Marta Hodbod

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej