Prowadzenie rejestru obszarów górniczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:rejestr, obszary górnicze, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Ludwina Jarzynowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej