Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węglowodory, system naftowy, skały zbiornikowe

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Grzegorz Nowak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej