Kompleksowe, geofizyczne rozpoznanie wybranych dolin kopalnych na terenie Polski w aspekcie genetycznym, przestrzennym i złożowym

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka

Słowa kluczowe:geofizyka, doliny kopalne, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Szymon Ostrowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej