Ocena potencjału zasobowego złóż węgla kamiennego zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w aspekcie występowania węgla do celów energetycznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węgiel kamienny, bezpieczeństwo surowcowe, surowce mineralne, energia, GZW

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Janusz Jureczka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej