Wsparcie działań Ministra Klimatu i Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii (kontynuacja zadania)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:współpraca krajowa

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Eliza Dziekan-Kamińska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej