Opracowanie metodyki badań dla potrzeb rekultywacji i rewitalizacji terenów po przemysłowej eksploatacji torfu

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:rekultywacja, rewitalizacja, przemysłowa eksploatacja torfu, złoża torfu, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Marta Neumann

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie metodyki badań dla potrzeb rekultywacji i rewitalizacji terenów po przemysłowej eksploatacji torfu