Mapy podatności osuwiskowej w świetle analizy GIS - studium z wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska

Słowa kluczowe:podatność osuwiskowa, analiza GIS, Pogórze Dynowskie, osuwiska, ruchy masowe

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Mirosław Kamiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mapy podatności osuwiskowej w świetle analizy GIS - studium z wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego