Projekt prac geologicznych dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji bydgoskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:Bydgoszcz, geologica inżynierska, dokumentacja geologiczna, warunki geologiczno-inżynierskie

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Andrzej Piotrowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt prac geologicznych dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji bydgoskiej