Projekt współpracy ukierunkowany na rozwój systemu GMES dla monitorowania i przewidywania zagrożeń powodowanych przez subsydencję na obszarach wybrzeży mórz europejskich SubCoast

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia środowiskowa
tektonika

Słowa kluczowe:monitoring wybrzeży, subsydencja, geozagrożenia, linia brzegowa, osadanie gruntów, interferometria satelitarna

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Marek Graniczny

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Żródło finansowania:Komisja Europejska

Projekt zlecany i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego