Cechy geodynamiczne klifów w Orłowie, Babich Dołach, Jastrzębiej Górze i Rozewiu a ich budowa geologiczna

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia regionalna
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:Bałtyk, linia brzegowa, wybrzeże, klif, osuwiska

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Dorota Kaulbarsz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego