Charakterystyka właściwości fizyczno-mechanicznych genetycznie zróżnicowanych utworów pylastych w wybranych rejonach kraju

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:grunty pylaste, pyły, właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego