Litostratygrafia osadów plejstoceńskich i neogeńskich rejonu wzgórza Pachołek (Gdańsk-Oliwa), na podstawie wyników badań osadów czterech rdzeniowanych wierceń geologiczno-inżynierskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
mineralogia i petrografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:plejstocen, neogen, Gdańsk, Pomorze

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Radosław Pikies

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego