Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego zwietrzelin wybranych skał osadowych wraz z charakterystyką właściwości fizyczno-mechanicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
kartografia
mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:zwietrzeliny, właściwości geologiczno-inżynierskie gruntów, dokumentacja geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Adam Roguski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego