Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do identyfikacji mobilności terenu nad wysadem solnym (rejon Inowrocławia)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
kartografia
tektonika

Słowa kluczowe:Inowrocław, wysad solny, teledetekcja satelitarna, interferometria radarowa, neotektonika

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Anna Piątkowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego