Rozwój kartografii geologiczno-inżynierskiej dla dokumentowania i planowania przestrzennego w oparciu o metody i analizy GIS

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
kartografia

Słowa kluczowe:planowanie przestrzenne, GIS, kartografia

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Krzysztof Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego