Obrazowanie stopnia zagrożenia ruchami masowymi infrastruktury komunikacyjnej i budowlanej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:ruchy masowe, osuwiska, geozagrożenia,

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Piotr Nescieruk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego