System udostępniania informacji o zagrożeniach osuwiskowych wraz z pilotażowym wdrożeniem rejestracji i wizualizacji w czasie rzeczywistym

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska

Słowa kluczowe:osuwiska, geozagrożenia,

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Zbigniew Perski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego