Badania wytrzymałościowe gruntów spoistych na podstawie badań w aparacie trójosiowego ściskania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:badania gruntu, geotechnika, wytrzymałość gruntu, grunty spoiste,

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Monika Madej

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB