Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych na wybrzeżu klifowym jako część metodyki diagnozowania geozagrożeń

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:geozagrożenia, klif, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Ewa Tarnawska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego