Modelowanie procesów erozji i depozycji osadów dennych na poligonie Mrzeżyno

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
geologia środowiskowa
sedymentologia

Słowa kluczowe:erozja morska, abrazja, sedymentacja, osady denne

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Justyna Relisko-Rybak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego