Opracowanie możliwości zastosowania cyfrowych modeli 3D pozyskanych technikami fotogrametrii bliskiego zasięgu na potrzeby monitoringu osuwisk na przykładzie skarpy w Płocku i osuwiska w Dobrzyniu nad Wisłą

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:fotogrametria, modelowanie, 3D, geozagrożenia, Płock, Dobrzyń

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Maria Przyłucka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB