Profilowanie odsłonięć wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych w latach 2011-2013

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
kartografia

Słowa kluczowe:dokumentacja geologiczna, roboty geologiczne, autostrady, drogi

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Joanna Rychel

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej