Budowa korporacyjnej bazy danych w Państwowym Instytucie Geologicznym w oparciu o Centralną Bazę Danych Geologicznych w latach 2009-2011

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:archiwum geologiczne, cbdg, informacja geologiczna, bazy danych

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Wojciech Paciura

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego