Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi - ocena zastosowania w warunkach złożowych i górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wraz z odwierceniem otworu badawczego.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia surowcowa

Słowa kluczowe:gzw, metan z pokładów węgla, mpw, cbm

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt Państwowej Służby Geologicznej