Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy nowych dróg krajowych i linii kolejowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:autostrady, drogi, linie kolejowe, geologiczne uwarunkowania budowy, inwestycje liniowe, infrastruktura, geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Michał Jaros

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy nowych dróg krajowych i linii kolejowych