Centrum Zarządzania Geozagrożeniami - założenia projektowe systemu (część 1)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
hydrogeologia

Słowa kluczowe:geozagrożenia, osuwiska, monitoring

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Tomasz Czerwiński

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej