Europejska sieć informacyjna na temat zaopatrzenia w surowce mineralne

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne, zasoby, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego