Ocena petrologiczna skał budowlanych pochodzących ze wschodnich obszarów II Rzeczpospolitej Polskiej (rejon Zach. Ukrainy) i ich zastosowanie w historycznych obiektach architektonicznych Polski - odtworzenie kolekcji muzealnej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:kamień budowlany, kamień ozdobny, architektura, Ukraina

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego