Opracowanie metodyki wykorzystania lotniczego skaningu laserowego na potrzeby szacowania i oceny ryzyka osuwiskowego - wybrane przykłady z Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:skaning laserowy, GIS, wizualizacja danych, geozagrożenia, osuwiska, metodyka

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego