Użycie metod geofizycznych (sejsmiki refrakcyjnej, georadaru i tomografii geoelektrycznej) do wyznaczenia potencjalnych powierzchni poślizgów i ich związku ze strefami tektonicznymi na przykładzie osuwiska w Janowcu (Góry Bardzkiej, Sudety)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia środowiskowa
kartografia
tektonika

Słowa kluczowe:geozagrożenia, osuwiska, monitoring, Sudety, Janowiec, badania geofizyczne

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego